pátek 20. října 2017

...


Jdeme na to.
Jděte taky✌️.
...

Charta k volbám 
/kolektiv autorů/ 17. října 2017

Vážení spoluobčané,

doufáme v to, že v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny česká společnost prokáže, že je dospělá a umí odlišit argumenty od demagogie. I nás deptá celá řada nezdarů, podvodů a nespravedlností, k nimž došlo v uplynulých letech a neschopnost je napravit, ba i jen odhalit. Polistopadový vývoj však přes všechny jeho chyby považujeme za cestu správným směrem a hlásíme se k němu.

Do roku 1989 byla tato země po všech stránkách v rozkladu. Důkazem toho je, že se nakonec rozložil i sám komunistický režim. Padl nikoli v zápase se silnějším protivníkem, ale pod vahou své vlastní neschopnosti odpovídat na ekonomické i sociální výzvy. Komunisty ovládaný stát celá desetiletí raboval bohatství, které nashromáždily a vybudovaly generace našich předků a v roce 1989 už neměl z čeho brát. Tento vyjedený a vykradený stát dokázali lidé v této zemi za necelé tři desítky let postavit opět na nohy.

Za více než čtvrt století prošly české země ohromným rozvojem, který je v našich dějinách srovnatelný snad jen s dobou konce 19. a počátku 20. století, na který pak navázala první republika. Není pravda, že v této zemi všichni kradou a nedaří se v ní ničemu jinému než korupci. Lidé v České republice dovedou myslet, pracovat a tvořit. Česká ekonomika patří v současnosti k nejrychleji rostoucím v Evropské unii, státní dluh k nejnižším. Daří se podnikání, vliv zhruba milionu živnostníků na ekonomiku je největší z členských zemí EU. Majetek českých domácností se za uplynulých 20 let ztrojnásobil. Lékařská péče je u nás na světové úrovni a je dostupná. Znatelně se zlepšilo životní prostředí. Průměrný lidský věk se od roku 1989 prodloužil o neuvěřitelných osm let. Jsme ve světě hodnoceni jako šestá nejbezpečnější země...

Všechna pozitiva polistopadového vývoje úzce souvisí se zapojením naší země do mezinárodních struktur. Dějinná zkušenost i jen prostý rozum nám velí: Česká republika musí být pevnou součástí Evropy. Jedině jednotná, ekonomicky i politicky silná Evropa bude moci čelit výzvám 21. století jako je migrace, nebo naše sousedství s nevypočitatelným Ruskem a s nestabilním islámským světem, jako jsou možné klimatické změny nebo sílící konkurence asijských mocností.

V Evropské unii se po zkušenostech apokalypsy druhé světové války dobrovolně spojily evropské demokracie, aby vyloučily opakování podobných hrůz. Jde o unikátní projekt soužití malých národů s velkými na základě rovnoprávnosti. Odmítáme tvrzení, že Evropská unie je „o nás bez nás", jak tak často slýcháme z úst populistů. Je to právě naopak: Unie menší a méně výkonné státy zvýhodňuje „na úkor" těch větších a výkonnějších a záleží jen na našem diplomatickém umu, schopnosti vyjednávat a spojovat se s druhými k prosazení svých zájmů a využít tak možnosti, která nám kooperující Evropa poskytuje. Prokažme tento um!

Máme všechny předpoklady prosazovat se ve světě jako kterýkoli jiný vyspělý národ, ale schází nám vědomí „vysoké politiky", uvažující v řádu let či desetiletí. Dostatečně necítíme odpovědnost za stát, ve kterém žijeme a který bychom měli předat svým potomkům v lepším stavu, než jsme jej přijali. Jako kdyby stále přežíval názor, který národu vnutil minulý režim, aby jej mohl lépe ovládat: počítá se jen to, co přináší privátní prospěch, vše ostatní je nám lhostejné a stát ať nám hlavně nepřekáží. Bez fungujícího státu a jeho institucí však nebudeme fungovat ani jako společnost a nebudeme tak moci zabezpečit i naše soukromé životy.

Jako každé jiné volby, i tyto mají být nikoli skoncováním se starým „podlým" světem, nýbrž novým rozdáním karet v rámci vyvažování různých zájmů a mocí, které zajistí kontinuitu a stabilitu země a tím i naši prosperitu. Naše zastupitelská demokracie vykazuje mnohé nedostatky, tedy odstraňujme je – neodstraňujme však zastupitelskou demokracii! Lepší způsob dělby moci a správy veřejných věcí zatím nikdo v dějinách nevymyslel. Nevolme proti systému, který nám přinesl svobodu a blahobyt.

Volme za fungující český stát, nezpochybňujme jeho instituce! Volme za nezávislost justice a policie a nezávislá média! Volme demokratické politické strany s demokratickou strukturou a s lídry, kteří jsou důvěryhodní! Volme oddělení politiky od byznysu! Volme pluralitu a vyváženost moci, protože jedině tak zajistíme možnost dalšího rozvoje.

Volme proti xenofobii a nesnášenlivosti. Proti ukřivděnému, malému a vystrašenému nacionalismu volme sebevědomé, sama sebe si vážící češství!

Buďme sebevědomým členem společenství moderních evropských národů.

Nebát se a nekrást! – platí dnes stejně jako před sto lety.

Luboš Dobrovský, Jan Dus, Milan Churaň, Roman Joch, Václav Malý, Dana Němcová, Martin Palouš, Šimon Pánek, Petr Placák, Miloš Rejchrt, Jiřina Šiklová, Petruška Šustrová, Michael Žantovský, Viktor Parkán, Vladimír Drápal, Přemysl Fialka, Václav Trojan, Silva Chnápková, Petr Janyška

čtvrtek 19. října 2017

...s naléhávostí ke dnům nadcházejícím

"...když slyším promlouvat Tomáše Halíka nebo Marka Orko Váchu, tak jim rozumím a věřím tomu, co říkají. Už proto, že nemají černobílé vidění světa, mají smysl pro tajemství a nezastírají nejistotu - tento vnitřní zápas, který člověk v životě musí absolvovat (jak o víru, tak o věci svědomí) a který vede k prohlubování zkušeností i poznávání vnitřního světa. Ale to platí nejen v kostele a v církvi, ale i ve společnosti, v politice a v pohledu na život vůbec."

Matěj Forman
V rozhovoru Jana Paulase Putování za zážitkem pro Cyrilo Metodějský kalendář 2018

...

Alternativa k Evropě
Marek Vácha
Otázka pro studenty medicíny: lékař vysvětlí pacientovi výhody a nevýhody navrhované terapie, popíše postup operace, poukáže na případná rizika, pacient podepíše Informovaný souhlas. 


Testová otázka: je tento souhlas informovaný? Odpověď je samozřejmě, že ne. Nelze totiž pacientovi jen vysvětlit výhody a nevýhody lékařem navrhované terapie, nýbrž i výhody a nevýhody alternativního přístupu. Pokud je například navrhován radikální zákrok, lékař musí stejně tak srozumitelně vysvětlit výhody a nevýhody konzervativního řešení. Teprve pak může pacient zvážit mezi riziky a benefity obou možností, rozhodnout se pro jednu z nich, a jeho je souhlas informovaný.Píši o tom s určitou naléhavostí, protože populistické strany přesně takto kazově informují voliče. Co všechno učinila Evropská unie nesprávně, o diktátu „Bruselu“, o vysavačích, o žárovkách, o migrantech, o destrukci rodiny a podobně. A některé strany ještě dodají, že je třeba vystoupit nejen z EU, ale i z NATO. A taktně pomlčí o tom, že co se týče toku peněz, tak pro nás tečou správným směrem a členství v EU je pro nás neskutečně výhodné – ale to dodávám jen tak. Dodávám vážně: pravděpodobně všichni a napříč názorovým spektrem se shodneme, že Evropská unie řadu věcí nezvládla a nezvládá, že mnoha z nás vadí mnohá rozhodnutí Bruselu, a že evropský projekt na řadě míst drhne. Jenomže co již tyto populistické strany zapomínají dodat, je alternativa k Evropě. A moc se omlouvám, alternativa není. Nebo je – ano, stát se šestnáctou republikou obnoveného Sovětského svazu. A náš prezident skutečně mluví a jedná jako gubernátor nějaké sibiřské gubernie, zcela loajální Moskvě. Ta správná otázka tedy není, jaké chyby má Evropská unie, nýbrž, jaká je alternativa k Evropské unii? Zeměpisná poloha ČR je jasná – buď západ, nebo východ. Východní alternativa je natolik děsivá, že nelze volit jinak než pro Evropskou unii, pro NATO, a třeba ještě pro euro. Tečka.Píši o tom znovu s určitou naléhavostí, neboť dokonce i v textech, zřejmě určených křesťanům na křesťanských webech je řeč o všech morálních špatnostech Evropy s výzvou volby populistických stran, které nás z Evropy vytrhnou. Jsem poslední člověk, kdo by různá morální pochybení Evropy popíral. Jenže znovu je třeba myslet o krok dál, a ptát se, kam nás tedy populisté vytrhnou, ke komu, kterým směrem a jaká je alternativa. Kdo myslí, že zrovna Česká republika může jako ostrůvek zůstat v izolaci od západu a východu zároveň, se mýlí. A to dosti výrazně. A kdo myslí, že morálně, ekonomicky, politicky nebo jakkoli je Rusko lepší než Evropa, se mýlí ještě výrazněji. 


Marek Orko Vácha


...

Tomáš Halík v rozhovoru Česká společnost není na Babiše připravená

O M. Zemanovi...
...Protože tady jsou velké mocnosti, Rusko, Čína, které chtějí, aby tam byl člověk, který jim bude nakloněný a který může hrát roli takového trojského koně v Evropské unii a v NATO. Vyhodnotili si nás jako nejslabší článek toho západního společenství a chtějí, aby na těch rozhodujících místech byli lidé, kteří jim budou otevírat dveře. Kteří budou říkat, že nám hrozí víc nebezpečí ze Západu než z Východu, budou riskovat referendum o Evropské unii.
Spousta lidí si vůbec neuvědomuje, že to by byla totální ekonomická i politická sebevražda, kdybychom opustili Evropskou unii. Že by to bylo něco podobného jako odmítnutí Marshallova plánu, který nás hodil prostě na desetiletí pryč. Tyhle věci jsou všechny ve hře, takže myslím, že to bude vážný boj.

Když vidíte preference, když vidíte, kolik lidí volí Andreje Babiše, kolik lidí stále ještě chce volit Miloše Zemana, myslíte na to známé hlas lidu, hlas boží?
Ne každý hlas lidu je hlas boží. S Babišem to je zajímavé. Samozřejmě si kladu otázku, jak je to možné. Protože když jsem slyšel, že před kamerou přísahá na zdraví a životy svých dětí, že nikdy nebude ovlivňovat novináře a pak jasně slyšíme, že ty novináře ovlivňoval, tak to už je trošku moc.
To tajemství Babiše je v takovém zvláštním paradoxu. Na jedné straně má vynikající PR agenturu, ti lidé skutečně pracují velmi profesionálně. Na druhé straně představuje takový typus, na který vlastně česká společnost není připravená. To řekl jeden slovenský novinář - on je vlastně postava z mečiarovského Slovenska, s jakými vůbec nemáte zkušenosti a nemáte sebeobranu.

Nejsme rezistentní vůči Andreji Babišovi?
Spousta lidí ho chápe jako takového Jánošíka, který nemá vůbec žádné ohledy, morální - a jde prostě za tím svým. Těm lidem to imponuje, protože mnozí by chtěli být také takoví.

Miloš Zeman nechal minulý týden do schránky v kopuli kostela v Novém Veselí, kde má chalupu, umístit poselství, které si lidé přečtou za sto let. Jsou tam slova o tom, že Česká republika je nejkrásnější místo na světě. Co vy byste napsal do svého poselství, které si máme za sto let přečíst?
Napsal bych: Zdravím vás, kteří přicházíte po nás. Žijete asi ve světě ještě komplikovanějším, než byl náš. Odpusťte nám. Co jsme zkazili a zanedbali. A prosím vás, abyste hlouběji než my pochopili a lépe než my naplnili přikázání, které platí pro vás i pro nás. Miluj pánaboha svého z celého srdce svého a svého bližního jako sebe. Co nechceš, aby ti činili druzí, nečiň ty jim. A co chceš, aby ti činili, čiň ty jim. A také od mistra Jana Husa: Milujte se a pravdu každému přejte.

Tomáš Halík v rozhovoru Česká splečnost není na Babiše připravena z 16.7.2017, celý rozhovor tady.

...


středa 18. října 2017

...Josef Toufar


Interview ČT24 s Tomášem Petráčkem.
Odvysíláno v pátek 13. října 2017.

Katolická církev zahajuje praktickou část procesu blahoslavení P. Josefa Toufara,
komunistickou státní bezpečností umučeného kněze z Číhoště.
O Josefu Toufarovi už jste u mě na blogu četli mnohokrát.
Pokud ne, pusťte si prosím tento rozhovor s P. Tomášem Petráčkem,
knězem, vyučujícím na UK, Univerzitě Hradec Králové a církevním historikem. 
Připomene v krátkosti osobnost Josefa Toufara a události, které následovaly po tzv. Číhošťském zázraku. Od padesátých let do současnosti.

sobota 14. října 2017

...1


Prosím vás, štípněte mě, že se mi to nezdá...
Že se ten svět tak strašně rychle točí...

Slavili jsme.
Naší nejmenší Skřítkové už je jeden rok.
Tolik radosti a lásky, co nám dává.
Nejkrásnější dar Života.
Vděčnost.